Časté dotazy k tepelným čerpadlům

Tepelné čerpadlo odebírá s pomocí chladiva energii z venkovního vzduchu a přeměňuje ji na teplo, které váš systém topení využívá ke zvyšování teploty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojuje výhodu nízkých pořizovacích nákladů s nejnižšími možnými provozními náklady, a efektivně tak využívá obnovitelnou energii.

Tepelná čerpadla TOSHIBA mají veškeré potřebné certifikace a splňují předpoklady pro způsobilost. Požadavky však závisí na konkrétní zemi, obci a případně i příslušném dodavateli elektřiny.

Zkratka SPF znamená výpočet ročního výkonu a příkonu a označuje účinnost topných systémů provozovaných s tepelnými čerpadly. Představuje poměr přiváděné energie (proudu) a skutečně vyrobeného topného tepla za období jednoho roku a slouží jako parametr pro výpočet hospodárnosti.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda má stejnou životnost jako jiné běžné topné systémy. A ta je zajištěna pravidelnou údržbou a zaručenou 15.letou dostupností náhradních dílů.

Předávací stanice vyžaduje prostor 93× 53 ×36 cm (V × Š × H), takže lze tepelné čerpadlo umístit i v těch nejmenších místnostech.

Certifikovaný partner pro dodávky tepelných čerpadel navrhne tepelné čerpadlo TOSHIBA pro vaši budovu tak, aby záložní elektrické topení bylo potřebné jako podpůrné topení jen při velmi nízkých venkovních teplotách.

Spojení solární energie s tepelným čerpadlem je možné a může přispět ke zvýšení účinnosti.

V zimě můžete využívat plošné vytápění a v létě jím temperovat místnost. Aktivní chlazení je možné prostřednictvím „fancoil“ jednotek.

Ačkoli účinnost zařízení při velmi nízkých teplotách klesá, dokážou tepelná čerpadla sama vyrábět topné teplo i při venkovní teplotě -25 °C.

Jelikož tepelná čerpadla pracují při vyšších venkovních teplotách ještě účinněji, můžete dokonale a s nízkými náklady vyrábět teplou vodu o teplotě i přes 55 °C při venkovních teplotách až 35 °C.

Čím nižší je teplota na výstupu, tím úsporněji tepelné čerpadlo pracuje. Možné jsou teploty na výstupu do 60°C, u topných těles však postačují již teploty do 50°C, jedná-li se o nepřetržitý provoz.

Správné dimenzování rozhoduje o účinnosti tepelného čerpadla, která u našich zařízení odpovídá výkonové tabulce, aby byl potřebný topný výkon vaší budovy až do normální venkovní teploty zajištěn bez pomoci záložního elektrického topení.

Tepelné čerpadlo je vybaveno inteligentní logikou regulace, která samostatně a v závislosti na venkovní teplotě reguluje topnou teplotu radiátorů, podlahového topení a teplé vody.

Vzhledem k předem připraveným schématům instalace a odpovídajícím parametrům pro uvedení do provozu představuje pro odborníky uvedení do provozu bezstresovou a plynulou záležitost. Díky podrobnému návodu v příloze/příručce nebo aplikaci lze každý parametr upravit podle individuálních potřeb.

Externí regulace nebo připojení k systému správy budovy je možné prostřednictvím rozhraní KNX nebo MODBus, které se dodává jako příslušenství.

Střední denní teplota, od které se budova musí vytápět. Dny, kdy střední denní teplota leží pod mezní topnou teplotou, tvoří topnou sezónu.

Průměrná nejnižší očekávaná venkovní teplota, na kterou se dimenzuje vaše topení.

Údaj COP (Coefficient Of Performance) představuje poměr mezi vynaloženou elektrickou energií a získanou termální energií při určitém pracovním bodu.